โรงเรียนเซนต์ฟรั่งซิสเซเวียร์มัธโนทัย ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.mathanothai.ac.th Mon, 20 May 2019 22:15:42 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=135 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1550255232.jpg

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด

1550255232
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3-ป.4 http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=134 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1550255004.jpg

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3-ป.4

1550255004
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=118 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1543594270.jpg

"สืบสานประเพณีลอยกระทง"

1543594270
Heal the world http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=106 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1538539525.jpg

วันที่ 26 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง

1538539525
กิจกรรม Let\'s speak English : Occupation http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=103 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1536593975.jpg

กิจกรรม Let's speak English : Occupation

1536593975
กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยในโครงการรักษ์ไทย http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=97 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1534777964.jpg

กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยในโครงการรักษ์ไทย โดย นางศรีสุวรรณ พาหวิน รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

1534777964
ดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=95 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1534434600.jpg

จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ โดย บาทหลวงวันใหม่  ศรีสุข

1534434600
กิจกรรมสระคนดังและท่าประกอบเพลง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=94 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1534434518.jpg

กิจกรรมสระคนดังและท่าประกอบเพลง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1534434518
กิจกรรมมอบรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมห้องสมุด http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=90 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1533444185.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมห้องสมุด

1533444185
กิจกรรม โจทย์ปัญหาน่ารู้ http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=89 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1533444129.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ชื่อกิจกรรม โจทย์ปัญหาน่ารู้

1533444129