โรงเรียนเซนต์ฟรั่งซิสเซเวียร์มัธโนทัย ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.mathanothai.ac.th Wed, 16 Oct 2019 00:20:38 ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ คุณพ่อรัก ลาภบำรุง http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=209 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1569776032.jpg

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ คุณพ่อรัก ลาภบำรุง

1569776032
พิธีปลงศพและฝังศพของ \"แบนาแด็ตแม่แฉล่ม แสงศิริ\" ​ http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=202 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1567956291.jpg

พิธีปลงศพและฝังศพของ "แบนาแด็ตแม่แฉล่ม แสงศิริ" ​มารดาคุณครูรุ่งระวี ขำบุญ (ครูแหม่ม)

1567956291
อบรมฟื้นฟูความรู้อาหารสะอาด รสชาติอร่อย http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=198 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1567003566.jpg

อบรมฟื้นฟูความรู้อาหารสะอาด รสชาติอร่อยให้กับครู  ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน และโรงพยาบาล

1567003566
กิจกรรมวงโยธวาทิต http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=191 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1566143152.jpg

กิจกรรมวงโยธวาทิต

1566143152
เยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจคุณครูศิริกุล เอียงผาสุข http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=188 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1566053113.jpg

เยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจคุณครูศิริกุล  เอียงผาสุข

1566053113
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=187 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1566053048.jpg

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ โดย บาทหลวงสมศักดิ์ แสนยากุล

1566053048
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไป http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=181 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1565279219.jpg

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ คุณพ่อจ่าแข่ง หนั่นตา 
(บิดาคุณครูอรุณี สุวรรณาภรณ์)​

1565279219
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=176 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1563550727.jpg

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไป ผู้ปกครองของ เด็กหญิงวรวรรณ วุฒิชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

1563550727
กิจกรรมการสาธิต วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาดอย่างง่าย ๆ โดยใช้เม็ดสี http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=170 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1563032850.jpg

กิจกรรมการสาธิต วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาดอย่างง่าย ๆ โดยใช้เม็ดสี

1563032850
กิจกรรมหน้าเสาธง http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=168 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1562255412.jpg

กิจกรรมหน้าเสาธง : นิทานแฝงคติธรรม

1562255412