โรงเรียนเซนต์ฟรั่งซิสเซเวียร์มัธโนทัย ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.mathanothai.ac.th Sat, 20 Jul 2019 21:30:52 ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=176 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1563550727.jpg

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไป ผู้ปกครองของ เด็กหญิงวรวรรณ วุฒิชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

1563550727
กิจกรรมการสาธิต วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาดอย่างง่าย ๆ โดยใช้เม็ดสี http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=170 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1563032850.jpg

กิจกรรมการสาธิต วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาดอย่างง่าย ๆ โดยใช้เม็ดสี

1563032850
กิจกรรมหน้าเสาธง http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=168 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1562255412.jpg

กิจกรรมหน้าเสาธง : นิทานแฝงคติธรรม

1562255412
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=167 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1562173256.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

1562173256
โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=166 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1562173186.jpg

โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

1562173186
เข้าเยี่ยมอาการป่วย ของคุณครูสายฝน แห่งสายหล้า http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=165 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1562173088.jpg

เข้าเยี่ยมอาการป่วย ของคุณครูสายฝน แห่งสายหล้า

1562173088
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=164 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1562173019.jpg

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก

1562173019
ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562 http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=158 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1561387356.jpg

ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562

1561387356
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=135 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1550255232.jpg

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด

1550255232
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3-ป.4 http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=134 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1550255004.jpg

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3-ป.4

1550255004